LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021.

INSTITUTI KONFUCI
October 15, 2020
MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI
October 17, 2020
LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË TRETË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021.