.

 

 

.

AFATI PERFUNDIMTAR PER KRYERJEN E TARIFES SE SHKOLLIMIT, PER VITIN AKADEMIK 2019-2020, ESHTE DERI NE DATE 16.11.2020.

 

 

.

Leave A Comment