NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së

NJOFTIM PËR KANDIDIMIN PËR ANËTAR TË KIZ TË UT
October 2, 2020
URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020
October 6, 2020
NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së