UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE

.     .   Kliko këtu -> UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE     .       .

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 2, Datë 30.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, ndryshuar me Udhëzimin nr.l7, […]

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 1, Datë 29.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, ndryshuar me Udhëzimin nr.l7, […]

STRUKTURA AKADEMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

.   Kliko ketu -> STRUKTURA AKADEMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Kriteret për pedagogë të jashtëm për simestrin e parë të vitit akademik 2020-2021 si më poshtë vijon:

    Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:   Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i […]

MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI

. . Kliko këtu -> Broshurë Informuese Master në Kriminologji . .

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E VJESHTËS

. . Kliko ketu ->Datat e Provimeve të sezonit të vjeshtës për Programin e Integruar të Nivelit të Dytë, Viti I dhe Programin Bachelor sistemi me kohë të plotë, Viti […]