31/10/2020

INFORMACION PRAKTIK PËR STUDENTET E VITIT TË I DREJTËSI

30/10/2020

UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE

.     .   Kliko këtu -> UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE     .       .
29/10/2020

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 2, Datë 30.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, […]
28/10/2020

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 1, Datë 29.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, […]