Thirrja për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Kombëtare “Shkencat Ligjore V”