LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE FITUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE JOFITUES
28/09/2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Programin Erasmus +
28/09/2020
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE FITUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE FITUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”.

VITI AKADEMIK 2020 – 2021

 

 

Shënim: Regjistrimet e fituesëve bëhen pranë Sekretarisë Mësimore FDUT, në periudhën 07 Tetor 2020 – 11 Tetor 2020.