LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE FITUES SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” KUOTAT E VEÇANTA

VITI AKADEMIK 2020 – 2021

Shënim: Regjistrimet e fituesëve bëhen pranë Sekretarisë Mësimore FDUT, në periudhën 28 Shtator 2020 – 05 Tetor 2020.

Nr. ID Personale Emërtimi i Fakultetit dhe programit të studimit ku aplikon Kriteri Mesatarja e Shkolles se mesme Statusi i kanditatit Fitues/Jo fitues
1 K11227038J FDUT – PICD 7.65 Fitues
2 K16027039V FDUT – PICD 6.94 Fitues
3 K16023044O FDUT – PICD 6.56 Fitues

Leave A Comment