LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
September 24, 2020
LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË DYTË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
September 25, 2020
NJOFTIM

NJOFTOJMË STUDENTËT E VITIT TË PARË TË PROGRAMIT “MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE” SE PROVIMI I LËNDËS “ SISTEME TË KRAHASUARA TË SË DREJTËS PENALE” DO TË ZHVILLOHET NË ORËN 14.00 TË PO TË NJËJTËS DATË (26 SHTATOR 2020).
NDRYSHIMI I ORARIT TË KËTIJ PROVIMI BËHET PËR ZBATIMIN SA MË RIGOROZ TË MASAVE TË COVID – 19.