LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË DYTË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

NJOFTIM
25/09/2020
Thirrja për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Kombëtare “Shkencat Ligjore V”
28/09/2020
LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË DYTË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021