LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE
September 24, 2020
NJOFTIM
September 25, 2020
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”