KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET

Jean-Pictet Competition
21/09/2020
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE
24/09/2020
KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET
  • LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”‘

  • KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET

  • VITI AKADEMIK 2020 – 2021

Nr.

ID Personale

Emërtimi i Fakultetit dhe programit të studimit ku aplikon

Kriteri Mesatarja e Shkolles se mesme

Statusi i kanditatit Fitues/Jo fitues

1

K11227038J

FDUT – PICD

7.65

Fitues

2

K16027039V

FDUT – PICD

6.94

Fitues

3

K16023044O

FDUT – PICD

6.56

Fitues