Vendim Nr.25, Datë, 08.09.2020, Aplikimet për rivazhdim apo ndërprerje studimesh

PËRSËRITJE NJOFTIMI
September 4, 2020
SQARIM NE LIDHJE ME DESHMINE E GJUHES SE HUAJ
September 15, 2020
Vendim Nr.25, Datë, 08.09.2020, Aplikimet për rivazhdim apo ndërprerje studimesh