Lista e studentëve të cilët përfitojnë nga reduktimi apo ulja me 50% e tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2019-2020, në zbatim të VKM nr.778, datë 26.12.2018

NR EMER ATESI MBIEMER VITI  DETYRIMI 1 ALESIA ALTIN GAÇE 1                 20,000 2 ALESIA SOKRAT TASHI 1                 20,000 3 ARLIND HYQMET AMETAJ 1                 20,000 4 ERMAL MITHAT […]

Lista përmbledhëse e studentëve që përfitojnë përgjysmim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, cikli i dytë i studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 Erenik Lorenci Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 2 2 Xhuana Zalla Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 2 3 Aurela Karriqi Fakulteti I Drejtesise […]

Lista përmbledhëse e studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 në ciklin e parë të studimeve sipas VKM-së 40, datë 23.01.2019.

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 Fatjeta Ademaj Fakulteti I Drejtesise Bachelor 3 2 Denisa Dobrushi Fakulteti I Drejtesise Bachelor 3 3 Mbaresa Muha Fakulteti I Drejtesise Bachelor 2 […]

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Programin Erasmus +

. Kliko këtu -> Njoftim Bursa Erasmus+ Universiteti La Sapienzës, Itali Kliko këtu -> Njoftim Bursa Erasmus+ Universiteti Bolonjes, Itali Kliko këtu -> Njoftim Bursa Erasmus+ Universiteti La Sapienzës, Itali… […]

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE FITUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE FITUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER […]

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE JOFITUES

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE JOFITUES NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” DHE […]

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE FITUES KUOTAT E VEÇANTA

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE FITUES SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE […]

NJOFTIM

NJOFTOJMË STUDENTËT E VITIT TË PARË TË PROGRAMIT “MASTER I SHKENCAVE NË E DREJTË PENALE” SE PROVIMI I LËNDËS “ SISTEME TË KRAHASUARA TË SË DREJTËS PENALE” DO TË ZHVILLOHET […]