Orari i programit Master Profesional Civil, viti i pare eshte bere nje ndryshim auditori ishte salla 103 ka kaluar te salla 102

Orari i konsultimeve per periudhen 25 Gusht — 21 Shtator 2020
10/08/2020
LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
28/08/2020
Orari i programit Master Profesional Civil, viti i pare eshte bere nje ndryshim auditori ishte salla 103 ka kaluar te salla 102