Orari i konsultimeve per periudhen 25 Gusht — 21 Shtator 2020

DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020
05/08/2020
Orari i programit Master Profesional Civil, viti i pare eshte bere nje ndryshim auditori ishte salla 103 ka kaluar te salla 102
24/08/2020
Orari i konsultimeve per periudhen 25 Gusht — 21 Shtator 2020
.

Ne zbatim te Vendimit te Dekanatit te FDUT nr.15, date 07.05.2020 ne lidhje me marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020 per shkak te situates te shkaktuar nga Covid-19, orari i konsultimeve do te jete ne periudhen 25 Gusht-21 Shtator 2020 per studentet qe kryesisht nuk kane ndjekur mesimin online ne programet e studimit te meposhtme: