DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020

Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”
01/08/2020
Orari i konsultimeve per periudhen 25 Gusht — 21 Shtator 2020
10/08/2020
DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020