Vendim Nr. 21
01/08/2020
Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”
01/08/2020
Vendim Nr. 22