Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”

Vendim Nr. 22
01/08/2020
DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020
05/08/2020
Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”