Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”

Vendim Nr. 22
August 1, 2020
DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020
August 5, 2020
Njoftim; “ Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë UT”