28/08/2020

LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

. Kliko këtu -> LISTA E PLOTË E RËNDITJES SË APLIKANTËVE TË RAUNDIT TË PARË .
24/08/2020

Orari i programit Master Profesional Civil, viti i pare eshte bere nje ndryshim auditori ishte salla 103 ka kaluar te salla 102

10/08/2020

Orari i konsultimeve per periudhen 25 Gusht — 21 Shtator 2020

. Ne zbatim te Vendimit te Dekanatit te FDUT nr.15, date 07.05.2020 ne lidhje me marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020 per shkak […]
05/08/2020

DATAT E PROVIMEVE PËR TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË MUAJT SHTATOR 2020 DHE TETOR 2020

. DATAT E PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË NIVELIT TË DYTË DHE BACHELOR DATAT E PROGRAMIT MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL .