VENDIM Nr.10 datë 24.07.2020

UDHËZIM PËR VOTUESIT (STUDENT DHE PERSONEL AKADEMIK)
27/07/2020
VENDIM Nr. 11 datë 29.07.2020
29/07/2020
VENDIM Nr.10 datë 24.07.2020