UDHËZIM PËR VOTUESIT (STUDENT DHE PERSONEL AKADEMIK)

NJOFTIM
26/07/2020
VENDIM Nr.10 datë 24.07.2020
28/07/2020
UDHËZIM PËR VOTUESIT (STUDENT DHE PERSONEL AKADEMIK)