Studente me problematikat e NIM
24/07/2020
UDHËZIM PËR VOTUESIT (STUDENT DHE PERSONEL AKADEMIK)
27/07/2020
NJOFTIM

Duke marre shkak nga nje informacion i pavertete, i perhapur sot nepermjet Facebook, njoftojme se provimi i dates 27.07.2020 dhe te tjerat ne vijim, do te zhvillohen ashtu sikurse jane zhvilluar deri me tani, duke respektuar dhe zbatuar rregullat e percaktuara nga Urdhrat e Ministres se Arsimit,Shendetsise dhe Vendimit te Dekanatit te FDUT.
Ne lidhje me keto rregulla dhe masat e marra jeni njoftuar nepermjet faqes zyrtare elektronike te Fakultetit.
Zv/Dekani
Ilir Rusi