“Mbi zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit të UT”

LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.
15/07/2020
Platforma Prof. Dr. Artan Hoxha
17/07/2020
“Mbi zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit të UT”