LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT

Njoftim per personelin akademik të Fakultetit të Drejtësisë
10/07/2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.
15/07/2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT