LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT

Njoftim per personelin akademik të Fakultetit të Drejtësisë
July 10, 2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.
July 15, 2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT