LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT
15/07/2020
“Mbi zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit të UT”
16/07/2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.