LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT
July 15, 2020
“Mbi zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit të UT”
July 16, 2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E PERSONELIT AKADEMIK PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 KORRIK 2020 NË UT.