RISHPALLJE E LISTAVE TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR, BACHELOR DHE MASTER

Link-u i rezultateve të provimit “Kriminalogji-Penalogji”
July 6, 2020
VENDIM Nr. 8 dhe Nr. 9 datë 07.07.2020
July 7, 2020
RISHPALLJE E LISTAVE TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR, BACHELOR DHE MASTER