VENDIM Nr. 6 dhe Nr. 7 , datë 02.07.2020

URDHËR Nr. 6, datë 30.06.2020
July 2, 2020
PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PRIVATE
July 3, 2020
VENDIM Nr. 6 dhe Nr. 7 , datë 02.07.2020