VENDIM Nr. 6 dhe Nr. 7 , datë 02.07.2020

URDHËR Nr. 6, datë 30.06.2020
02/07/2020
PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PRIVATE
03/07/2020
VENDIM Nr. 6 dhe Nr. 7 , datë 02.07.2020