Emra e Studentëve të vitit të tretë të regjistruar në lëndët me zgjedhje
01/07/2020
URDHËR Nr. 6, datë 30.06.2020
02/07/2020
VENDIMI Nr. 13