Emra e Studentëve të vitit të tretë të regjistruar në lëndët me zgjedhje
July 1, 2020
URDHËR Nr. 6, datë 30.06.2020
July 2, 2020
VENDIMI Nr. 13