Emra e Studentëve të vitit të tretë të regjistruar në lëndët me zgjedhje

URDHËR Nr. 175, Datë 30.06.2020
June 30, 2020
VENDIMI Nr. 13
July 1, 2020
Emra e Studentëve të vitit të tretë të regjistruar në lëndët me zgjedhje