URDHËR Nr. 175, Datë 30.06.2020

PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI
30/06/2020
Emra e Studentëve të vitit të tretë të regjistruar në lëndët me zgjedhje
01/07/2020
URDHËR Nr. 175, Datë 30.06.2020