PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI

PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PENALE
25/06/2020
URDHËR Nr. 175, Datë 30.06.2020
30/06/2020
PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI

Provimi i lëndës Kriminologji – Penalogji do të zhvillohet në datat 02 dhe 03 Korrik në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në ditë dhe orare të ndryshme sipas listave vijuese.

 Studenti duhet të paraqitet 45 minuta para fillimit të turnit përkatës të provimit për të kaluar kontrollet e nevojshme para hyrjes në Fakultet. Studenti duhet të shkojë direkt në auditorin përkatës ku ka emrin dhe nuk lejohet të lëvizë në auditore të tjerë të Fakultetit deri në përfundim të provimit.

Provimi do të organizohet sipas grafikut të mëposhtëm:

Ditën e Enjte, datë 02.07.2020, ora 9.00

Grupet 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12

Salla 202 – Grupet 1, 2

Salla 402 – Grupet 9, 10 dhe ½ e grupit 7

Salla 409, ½ e grupit 7 dhe grupi 11

Salla 204 – Grupi 12

Salla 107 – Grupi 4

 

Ditën e Enjte, datë 02.07.2020, ora 12.00

Grupet 8, 13, 14, 17, 18, 19, 24, Përsëritës

Salla 402 – Grupet 18, 24

Salla 202 – Grupet 13, 14

Salla 409, Grupi 8 dhe Përsëritës

Salla 204 – Grupi 19

Salla 107 – Grupi 17

.

Ditën e Premte, datë 03.07.2020, ora 9.00

Grupet 3, 5, 6, 20, 21, 22, 25, Përsëritës

Salla 402 – Grupet 5, 6, Përsëritës

Salla 202 – Grupet 20, 21

Salla 308, Grupi 3

Salla 204 – Grupi 22

Salla 107 – Grupi 25

 

Ditën e Premte, datë 03.07.2020, ora 12.00

Grupet 15, 16, 23, 26, 27, 28

Salla 402 – Grupet 27, 28 dhe ½ e grupit 16

Salla 409, Grupet 23 dhe ½ e grupit 16

Salla 202 – Grupet 15, 26

.

.