PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PENALE

SQARIM NE LIDHJE ME NIVELIN E GJUHES SE HUAJ
16/06/2020
PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI
30/06/2020
PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PENALE

Provimi i lëndës E Drejtë Ndërkombëtare Penale do të zhvillohet në datat 29 dhe 30 Qershor në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në ditë dhe orare të ndryshme sipas listave vijuese.

 Studenti duhet të paraqitet 45 minuta para fillimit të turnit përkatës të provimit për të kaluar kontrollet e nevojshme para hyrjes në Fakultet. Studenti duhet të shkojë direkt në auditorin përkatës ku ka emrin dhe nuk lejohet të lëvizë në auditore të tjerë të Fakultetit deri në përfundim të provimit.

Provimi do të organizohet sipas grafikut të mëposhtëm:

Ditën e hënë, datë 29.06.2020, ora 9.00

Grupet 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12

Salla 202 – Grupet 1, 2

Salla 402 – Grupet 9, 10 dhe ½ e grupit 7

Salla 409, ½ e grupit 7 dhe grupi 11

Salla 204 – Grupi 12

Salla 107 – Grupi 4

 

Ditën e hënë, datë 29.06.2020, ora 12.00

Grupet 8, 13, 14, 17, 18, 19, 24, Përsëritës

Salla 402 – Grupet 18, 24

Salla 202 – Grupet 13, 14

Salla 409, Grupi 8 dhe Përsëritës

Salla 204 – Grupi 19

Salla 107 – Grupi 17

Ditën e martë, datë 30.06.2020, ora 9.00

Grupet 3, 5, 6, 20, 21, 22, 25, Përsëritës

Salla 402 – Grupet 5, 6, Përsëritës

Salla 202 – Grupet 20, 21

Salla 308, Grupi 3

Salla 204 – Grupi 22

Salla 107 – Grupi 25

 

Ditën e martë, datë 30.06.2020, ora 12.00

Grupet 15, 16, 23, 26, 27, 28

Salla 402 – Grupet 27, 28 dhe ½ e grupit 16

Salla 409, Grupet 23 dhe ½ e grupit 16

Salla 202 – Grupet 15, 26

.

.