Datat e Provimeve të programit Bachelor me Kohe te Pjesshme viti III

SQARIM NE LIDHJE ME NIVELIN E GJUHES SE HUAJ
12/06/2020
Njoftim
15/06/2020
Datat e Provimeve të programit Bachelor me Kohe te Pjesshme viti III