Cikli i studimit Programi i studimit Emri Atesia Mbiemri Viti Akademik Shenim  Shenim
Msc – KP Drejtësi penale BERSMIR MARK GURI 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT ” Psikologji shkollore “, Msc-KP, 2011-2012. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel. KUOTE E VECANTE
Msc – KP Drejtësi civile SHYQYRI ISMAIL TOLA 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT ”  Drejtësi publike “, MP-KP, 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel. KUOTE E VECANTE
MP – KP Drejtësi civile AMANILDA BEJAZ PETRITAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se ciklit te pare me te cilen eshte bere regjistrimi ne IAL-ne tuaj. KUOTE E VECANTE
Msc – KP Drejtësi penale DONIT JETULLAH BAHTIRI 2019-2020 Lutemi percillni njehsimin e diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. TROJE
MP – KP Drejtësi publike DURIM ZENELABEDIN PRUTHI 2019-2020 Lutemi percillni fotokjopje te diplomes se ciklit te pare me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj, e nese diploma eshte e huaj, lutemi percillni njehsimin e saj. TROJE
Msc – KP Drejtësi civile KLODJANA OSMAN MANREKA 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT ” Drejtësi civile “, Msc-KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky cikel.
Msc – KP Drejtësi civile ILMI PETRIT HASA 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne Kolegjin Luarasi, “Drejtesi”, Bachelori-KP 2016-2017. Lutemi percillni fotokopje diplome pasi ju cilesoni se vjen nga UTFD.
Msc – KP Drejtësi publike ERIOLA REXHEP MICA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte kryer regjistrimi prane IAL-se suaj. Studentja rezulton e regjistriar ne UPT “Inxhinieri Fizike”, Bachelor-KP 2011-2012. Lutemi, percillni fotokopje diplome ose vertetim cregjistrimi nga ky cikel. Kjo studente eshte percjelle ne Korrik 2019 per ndryshim forme studimi, nga PT ne KP. Eshte cregj nga PT ne FD dhe nuk eshte gjeneruar numri I matrikullimit sepse pritet crregj ose fotokopje diplome nnga UPT. (dt.22.07.2019)
Msc – KP Drejtësi publike BLEONA ROLAND PLAKU 2019-2020 Rezulton ne UT FD ” Business Law”, MP-KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel.
Msc – KP Drejtësi publike IRENA PETRIT KURTI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale OLSI PETRIT BIBA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale ENTJON PALOK LUKAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale XHESIANA ARISTIR GOGA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale ILJAZ ALBERT BANA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale ERALDA BUJAR TOÇI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi penale RIGELA ERMIR GJONÇE 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT “Drejtesi Publike”,  Msc-KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi pse fotokopje diplome nga ky cikel.
MP – KP Drejtësi civile SELAM XHEVAT SPAHIU 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi civile KLEJDIS SOKOL BRANICA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi civile ANIKA ENVER BOHOLLARI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi civile HATEME XHAFER BEJKO 2019-2020 Rezulton ne Albanian University ” E Drejte Private”, Msc-KP 2013-2014. Lutemi percillni vertetim cregjistrimiose fotokopje diplome nga ky cikel.
MP – KP Drejtësi civile ROVENA BASHKIM NIKOLLA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj
MP – KP Drejtësi civile JONIDA NEBI DIDA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj
MP – KP Drejtësi civile MARSELA BAJRAM BILAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj
MP – KP Drejtësi civile LUBJANA GËZIM SADA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj
MP – KP Drejtësi publike ERIZA ZINI BEGOTARAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Drejtësi publike SHPËTIM MUSA KLOSI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Business Law ARMINDA SHKËLQIM KOLGJEGJA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Business Law MARJAN DODË LALAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Business Law JULIANA QIRJAKO DISHA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Business Law JUXHIN LAVDIM HAMITI 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT ” Kontabilitet dhe Auditim “, Msc-KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetitm cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel.
MP – KP Business Law ENXHI BEHAR PIPERO 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UBT “Menaxhim i Ndërmarrjeve me profil “Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit “, MP-KP 2017-2018.  Lutemi percillni vertetitm cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel.
MP – KP Business Law AMIRDA MYSLIM LUCA 2019-2020 Rezulton I regjistruar ne UT ” Kontabilitet dhe Auditim “, Msc-KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetitm cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky cikel.
MP – KP Business Law SEBASTJAN PASHK CARA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
MP – KP Business Law ARLIND PERVIZ KULEJMANI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj.
Msc – KP Drejtësi penale RENIS MAKSIM HAXHIA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”  Drejtësi civile “, Msc-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale GERALDO GJERGJI HABILAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”  Drejtësi publike “, Msc-KP 2011-2012. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale ALEKSANDRA SAVO TREBICKA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale “, MP-KP 2016-2017. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale ARDIT RAMIS NELI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale “, MP-KP 2016-2017. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale LINDONA SKËNDER GEGA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FSHS ”    Administrimi i Institucioneve Sociale ne Sistemin e Drejtesise “, MP-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale JOANA ROBERT TAUZI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”    Business Law “, MP-KP 2018-2019. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale XHEVISA ALI QASEJA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale  “, MP-KP 2012-2013. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale EFTALI MARKO PRIFTI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale  “, MP-KP 2012-2013. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale NERTIL NEZIR RROKAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi penale NERTIL NËNTOR META 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale  “, MP-KP 2013-2014. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi civile ZENEPE ISA TAHIRI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”    Drejtësi civile  “, MP-KP 2015-2016. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi civile MARJANA MIFTAR ALCANI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”    Drejtësi civile  “, MP-KP 2016-2017. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi civile KLAUDIA KIMET XHUTI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Business Law “, MP-KP 2013-2014. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi civile IRIDA AVNI DANAJ 2019-2020 Rezulton e regjistruar ne Universitetin Mesdhetar “Marrëdhënie Ndërkombëtare “, Msc-KP 2012-2013. Lutemi percillni fotokopje diplome ose verttetim cregjistrimi nga ky cikel si dhe fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi publike LUAN ALI DEDAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ” Drejtësi publike “, MP-KP 2012-2013. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi publike ALBIONA NURI KORITA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”  E Drejte Biznesi “, MP-KP 2011-2012. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi publike ALDI XHEVDET TOROMANI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”   Drejtësi penale “, MP-KP 2014-2015. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi publike ELVIRA FADIL KALOSHI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga Kolegji Universitar Luarasi ”  E Drejte Civile dhe Tregtare “, Msc-KP 2012-2013. PROGRAM I DYTE
Msc – KP Drejtësi publike HALIM MEHDI HYSA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Drejtësi civile DONILA NIKOLLA PIPA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law HYDAJET EDMOND HOXHA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD ”  Drejtësi civile “, MSC-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ENO SHPËTIM MUJA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law LORENC PETRIT SALA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj pasi ky NIM I perket tjeter studenti. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law GEJSI ILIR REKA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE ”  Administrim Publik “, MSC-KP 2016-2017. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ALVIS SAMI BESTAKU 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ARJETA SOTIRAQ MANXHARI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ELIDONA QAZIM DERRI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE ”  Marketing “, MP-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law DIONIS SPIRO SHAHAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law VLADIMIR GJYSH FILAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law XHEONA PERLAT MYRTAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE ”  Financë “, MSC-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law HAJDAR LULËZIM MUSA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE ”  Financë “, MSC-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law BRUNILDA FUAT POLOSKA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law SONJA ARTUR SINORUKAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE ”   Teknologji e informacionit në menaxhimin e proceseve të biznesit “, MP-KP 2017-2018. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law LINDA BASHKIM SALIU 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law MARSELA HILMI ZENELI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FD”   Drejtësi publike “, MSC-KP 2013-2014. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ANA MEMO BAHO 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje te diplomes se programit te pare (cikli I dyte) nga UT FE”    Kontabilitet dhe Auditim “, MP-KP 2017-2018 PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law HYSNI FATOS SINO 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ARMELDA AGIM PETRELA 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law ERISELDA TETEM LEVANAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj PROGRAM I DYTE
MP – KP Drejtësi penale RENALDO SELIM KURTI 2019-2020 DUBLIM UAXHE BA-PT 2011-2020 SI DHE FOTOKOPJEN E DIPLOMES BACHELOR
MP – KP Drejtësi penale GENTJAN GANI HAZIZI 2019-2020 DUBLIM UAXHE BA-PT 2011-2020 SI DHE FOTOKOPJEN E DIPLOMES BACHELOR
MP – KP Business Law AURELA PAVLIN NIKOLLI 2019-2020 DUBLIM UT FE MSC-KP 2019-2020
MP – KP Drejtësi civile KRESHNIK ILIRJAN TOTAJ 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi.
MP – KP Drejtësi civile MIRALDA BASHKIM SKËNDULI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi.
MP – KP Drejtësi publike DEJVI SOKOL BOGDO 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi.
MP – KP Business Law ALDO FATMIR YMERLLARI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi.
MP – KP Business Law NERITAN OSMAN VLADI 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi. PROGRAM I DYTE
MP – KP Business Law EDLIR SOTIR TERPO 2019-2020 Lutemi percillni fotokopje diplome me te cilen eshte bere regjistrimi prane IAL-se suaj dhe vertetesia e te dhenave leshuar nga Arshiva ne menyre qe te verifikohen date regjistrimi dhe diplomimi. PROGRAM I DYTE

Leave A Comment