30/06/2020

URDHËR Nr. 175, Datë 30.06.2020

30/06/2020

PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI

Provimi i lëndës Kriminologji – Penalogji do të zhvillohet në datat 02 dhe 03 Korrik në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në ditë […]
25/06/2020

PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PENALE

Provimi i lëndës E Drejtë Ndërkombëtare Penale do të zhvillohet në datat 29 dhe 30 Qershor në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në […]
16/06/2020

SQARIM NE LIDHJE ME NIVELIN E GJUHES SE HUAJ

RIKUJTESË   Në vijim të njoftimeve të mëparshme, rikujtojmë studentët e programit të ciklit të dytë të studimeve “Master Shkencor” viti II, se duhet të dorëzojnë […]