Mbi vendimin e Senatit Akademik_Nr. Extra, date 21/05/2020

Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020
18/05/2020
Përcillet kërkesa për bashkëpunimi nga Kuvend
28/05/2020
Mbi vendimin e Senatit Akademik_Nr. Extra, date 21/05/2020