Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020

Njoftim per Vendimin nr.12 date 12.05.2020 te KIZ te UT
May 12, 2020
Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020
May 18, 2020
Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020