Njoftim per Vendimin nr.12 date 12.05.2020 te KIZ te UT

Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT
May 11, 2020
Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020
May 14, 2020
Njoftim per Vendimin nr.12 date 12.05.2020 te KIZ te UT