SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020

VENDIM NR.10 Date 10.05.2020
10/05/2020
Lajmerim
11/05/2020
SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020