SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020

VENDIM NR.10 Date 10.05.2020
May 10, 2020
Lajmerim
May 11, 2020
SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020