Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT

Lajmerim
May 11, 2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT
May 11, 2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT