Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT

Lajmerim
11/05/2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT
11/05/2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT