Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT

Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT
11/05/2020
Njoftim per Vendimin nr.12 date 12.05.2020 te KIZ te UT
12/05/2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT