SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020
11/05/2020
Njoftim nga Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Drejtësisë UT
11/05/2020
Lajmerim