VENDIM NR.10 Date 10.05.2020

VENDIM Nr.1 datë 09.05.2020
09/05/2020
SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020
11/05/2020
VENDIM NR.10 Date 10.05.2020