VENDIM NR.10 Date 10.05.2020

VENDIM Nr.1 datë 09.05.2020
May 9, 2020
SHPALLJA E LISTET TE KANDIDATEVE NGA KIZ DATE 10.05.2020
May 11, 2020
VENDIM NR.10 Date 10.05.2020