NJOFTIM MBI VENDIMET E KIZ TE UT

MASR – Pyetësor mbi zhvillimin e mësimit online
30/04/2020
Rregullore e zgjedhjeve ne UT
03/05/2020
NJOFTIM MBI VENDIMET E KIZ TE UT