28/05/2020

Përcillet kërkesa për bashkëpunimi nga Kuvend

Në kuadër të përgatitjeve për krijimin e faqes së re të Kuvendit të Shqipërisë, Kuvendi ka filluar një proces konsultimi me të gjithë strukturat e saj […]
22/05/2020

Mbi vendimin e Senatit Akademik_Nr. Extra, date 21/05/2020

. Kliko ketu -> Vendim Senati-21-05-2020 .
18/05/2020

Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020

14/05/2020

Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020

.   Kliko këtu -> Vendim Nr. 15 Datë, 07.05.2020