Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ju fton të plotësoni pyetësorin mbi ecurinë e deritanishme të procesit mësimor online. Plotësimi i pyetësorit ka rëndësi për të identifikuar praktikat e mira si dhe për të adresuar problemet e mundshme. Ju nuk do të identifikoheni individualisht nga përgjigjet tuaja.

Për të plotësuar sondazhin klikoni në linkun më poshtë:

https://survey.ascal.al/limesurvey/index.php/293292?token=KeTxZHSaqmka0UO&lang=en

Faleminderit!

Leave A Comment