MASR – Pyetësor mbi zhvillimin e mësimit online

VENDIM Nr.47, datë 14.04.2020
22/04/2020
NJOFTIM MBI VENDIMET E KIZ TE UT
03/05/2020
MASR – Pyetësor mbi zhvillimin e mësimit online

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ju fton të plotësoni pyetësorin mbi ecurinë e deritanishme të procesit mësimor online. Plotësimi i pyetësorit ka rëndësi për të identifikuar praktikat e mira si dhe për të adresuar problemet e mundshme. Ju nuk do të identifikoheni individualisht nga përgjigjet tuaja.

Për të plotësuar sondazhin klikoni në linkun më poshtë:

https://survey.ascal.al/limesurvey/index.php/293292?token=KeTxZHSaqmka0UO&lang=en

Faleminderit!