VENDIM Nr.47, datë 14.04.2020

Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor Civil Viti i Parë
06/04/2020
MASR – Pyetësor mbi zhvillimin e mësimit online
30/04/2020
VENDIM Nr.47, datë 14.04.2020