Rikujtes!
Ky njoftim eshte vetem per studentet qe nuk e kane zgjedhur lenden me zgjedhje.

Me qellim realizimin e planit mesimor duhet te zgjidhni,  nga grupi i lëndëve me zgjedhje, dy nga lëndët e meposhtme :

  1. E drejta private evropiane

  2. E drejta e punës dhe e drejta sociale

  3. BE krimi i organizuar dhe ekonomia ne evropë

  4. E drejta e pronësisë intelektuale të BE-së

  5. E drejta ndërkombëtare private e BE-së

Në adresën e email marsela.zurbo@fdut.edu.al nga data 24.03.2020 deri me 14.04.2020 duhet te dergoni :

EMER,  MBIEMER,  GRUPIN E SEMINARIT,  PROGRAMIN E STUDIMIT DHE EMERTIMIN  E DY LËNDËVE  QE KENI PERZGJEDHUR

Leave A Comment