30/04/2020

MASR – Pyetësor mbi zhvillimin e mësimit online

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ju fton të plotësoni pyetësorin mbi ecurinë e deritanishme të procesit mësimor online. Plotësimi i pyetësorit ka rëndësi për të […]
22/04/2020

VENDIM Nr.47, datë 14.04.2020

06/04/2020

Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor Civil Viti i Parë

Rikujtes! Ky njoftim eshte vetem per studentet qe nuk e kane zgjedhur lenden me zgjedhje. Me qellim realizimin e planit mesimor duhet te zgjidhni,  nga grupi […]
06/04/2020

Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Profesional EU Business Law

Rikujtes! Ky njoftim eshte vetem per studentet qe nuk e kane zgjedhur lenden me zgjedhje. Me qellim realizimin e planit mesimor duhet te zgjidhni,  nga grupi […]