Njoftohen studentet e Fakultetit te Drejtesise te UT te programit te studimit Master Viti i Pare, se provimet te cilat nuk u zhvilluan ne Muajin Mars 2020 per shkak te masave te mara per Covid-19, do te zhvillohen ne nje periudhe te mevonshme, per te cilen ju do te njoftoheni.

Sa me pozitivisht kjo situate per te gjithe.

Leave A Comment